Polski Związek Łowiecki - Zarządy Okregowe

Zgłoszenia na próby i konkursy pracy należy kierować na adres organizujących je Zarządów Okręgowych PZŁ.

https://www.pzlow.pl/zarzady-okregowe/