Szczepienia ochronne

Szczenięta

Wszystkie szczenięta musza być zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym. W hodowlach stosuje się na ogół wczesny kalendarz szczepień. W momencie odbioru szczenięcia od hodowcy (8 tydzień) maluch ma już pierwsze szczepienie za sobą.

Każde szczenię posiada własną książeczkę zdrowia, w której zawarta jest informacja o dokonanym szczepieniu. Hodowca informuje szczegółowo nabywcę szczenięcia ile razy i przeciwko jakim chorobom maluch musi zostać jeszcze zaszczepiony. Na podstawie wpisu/ów w książeczce lekarz weterynarii będzie wiedział jak dalej prowadzić szczenię.

WCZESNE 

 6 - 7 TYDZIEŃ 9 - 10 TYDZIEŃ 12 - 13 TYDZIEŃ
nosówka nosówka nosówka
parwowiroza parwowiroza parwowiroza
szczepionka typu "puppy" leptospiroza leptospiroza
  wirusowe zapalenie watroby koronowiroza
  kaszel kennelowy wirusowe zapalenie watroby
    kaszel kennelowy

 

STANDARDOWE

 9 - 10 TYDZIEŃ 12 - 14 TYDZIEŃ
nosówka nosówka
parwowiroza parwowiroza
leptospiroza leptospiroza
wirusowe zapalenie watroby wirusowe zapalenie watroby
kaszel kennelowy kaszel kennelowy
  koronowiroza

 

PÓŹNE

POWYŻEJ 12 TYGODNIA POWTÓRKA PO 2 - 4  TYGODNIACH
nosówka nosówka
parwowiroza parwowiroza
leptospiroza leptospiroza
wirusowe zapalenie watroby wirusowe zapalenie watroby
kaszel kennelowy kaszel kennelowy
koronowiroza koronowiroza

 

Kolejne szczepienia wykonuje się co roku. Przed wykonaniem szczepienia psa należy odrobaczyć.

Wścieklizna

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
wyciąg z przepisów
“Art. 56.

  1.  Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju (…) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  2. Posiadacze psów są obowiązani doprowadzić psy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepień w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  3. Powiatowy lekarz weterynarii ogłasza, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, wykaz punktów szczepień.
  4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie.”