Newsy klubowe (38)

DOROSŁY SAMIEC DO ADOPCJI

DOROSŁY SAMIEC DO ADOPCJI (restrykcyjna umowa adopcyjna)

Swojego człowieka szuka 4 letni samiec, dominujący, źle wychowany, nie tolerujący innych chłopaków, mieszkający w sercu dużego miasta, ale dość dziki, o bardzo silnym instynkcie myśliwskim, który chwilowo skanalizowany jest w opcję "goń wszystko co się rusza". Szuka domu na stałe, gdzie opiekun ma doświadczenie w wychowaniu i prowadzeniu takich ancymonów jak on. To dobry pies, bardzo zadbany i kochany przez obecnych właścicieli, aczkolwiek ich zaniedbania wychowawcze w konfrontacji z sytuacją życiową, kazały podjąć decyzję o przekazaniu go do adopcji, z czym jako hodowca tego chłopaka, nie dyskutuję, tylko po prostu szukamy mu ostatecznego domu.
Przyszły właściciel oprócz wspaniałego psa, otrzymuje wszelką pomoc i wsparcie hodowców w kwestii prowadzenia, szkolenia i resocjalizacji kawalera.
Myśliwym nie polecam, bo jest bardzo zmanierowany, aczkolwiek do przepracowania.
Wszelkie szczegóły  - email: anya.musial@gmail.com

60851349 10213393128638354 6886229599500369920 o

Czytaj dalej...

Uchwała ZKWP dotycząca dodatkowych wymogów hodowlanych

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.09. r. podjął następujące uchwały:

1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej rozwiązał Klub Posokowca z władzami wybieralnymi.
2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej anulował dodatkowe wymogi hodowlane dla psów z grupy VII FCI (wyżły)- w zakresie wymaganych dyplomów z prób lub konkursów polowych. Od dnia 29.09.2018 r. psy i suki z grupy VII FCI,kwalifikowane do hodowli muszą być jedynie poddane badaniu w kierunku dysplazji biodrowej.
3. Ustalił termin Zjazdu Delegatów w roku 2021 na 7-8 maja.
4. Zatwierdził organizację dodatkowych wystaw w roku 2019:
12.01. Toruń - krajowa 10 grupy
23-24.03. Piaseczno - krajowa
05.05. Poznań - krajowa bearded collie, border collie oraz owczarków australijskich
19.05. Rzeszów - klubowa posokowców i gończych alpejskich krótkonożnych
01.06 Słupsk - krajowa ras myśliwskich
01.06 Będzin - krajowa rottweilerów
01.06 Zakroczym - specjalistyczna terierów typu bull
02.06 Słupsk - krajowa
02.06 Będzin - klubowa rottweilerów
16.06. Gorzów Wlkp. - krajowa
16.06. Włocławek - krajowa
11.08. Sopot - krajowa ras myśliwskich
17.08. Białystok - krajowa ras myśliwskich
18.08. Białystok - krajowa 2 grupy
24.08 Bielsko-Biała - krajowa 2 grupy
24.08 Bielsko-Biała - krajowa 9 grupy
08.09 Inowrocław - krajowa
14.09 Częstochowa - klubowa chartów polskich
14.09 Zakroczym - krajowa terierów typu bull "Bulliada" (org. Klub Terierów typu Bull)
21.09 Łódź - krajowa ras myśliwskich
19-20.10 Piaseczno - krajowa

Czytaj dalej...

Uchwały ZKwP z dnia 5.02.2018

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5.02.2018 r. podjął następujące uchwały:
  1. Odwołał pana Tomasza Sławika z funkcji skarbnika Zarządu Głównego oraz powierzył obowiązki skarbnika pani Beacie Kujawskiej.
  2. Ustalił zasadę, że krajowemu sędziemu wystawowemu, który na Europejskiej Wystawie Psów Rasowych 2018 pełnił będzie rolę stewarda ringowego, praca na ringu zaliczona zostanie jak sędziowanie w ramach własnej specjalności, zgodnie z § 31 Regulaminu Sędziów i Asystentów. Przyjęto, że jeden dzień pracy w ringu równy jest jednemu sędziowaniu. Zasada ta nie dotyczy sędziów międzynarodowych po rozszerzeniu na kolejną specjalność oraz pracy w roli sekretarza ringowego i tłumacza.
  3. Zatwierdził treść opinii Zarządu Głównego ZKwP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt <link>
  4. W związku z rezygnacją p. Stanisława Podlaskiego powołał pana Andrzeja Szutkiewicza na przewodniczącego Klubu Rottweilerów - komisji ZG.
  5. Odwołał panią Agatę Semik z Komitetu Organizacyjnego Euro 2018 i powołał na jej miejsce pana Marcina Luciaka.
Czytaj dalej...

Uchwały ZKWP 6.01.2018

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.01.2018 r. podjął następujące uchwały:

1. Zdecydował o zleceniu projektu, zamówieniu i wykonaniu odznak honorowych z okazji 80-lecia ZKwP oraz pamiątkowego medalu. Odznaki honorowe przyznawane będą na wniosek zarządów oddziałów (kierowany do Kapituły Odznaczeń) członkom Związku z co najmniej 25-letnim stażem członkowskim. Medal pamiątkowy przyznawany będzie przez ZG osobom i instytucjom, nie będącym członkami ZKwP, za szczególne zasługi dla Związku.
2. Ustalił zasadę, że kwalifikacje na wystawę Crufts przyznawane będą na:
 międzynarodowej wystawie psów rasowych w Poznaniu,
drugiej wystawie międzynarodowej w Polsce, na ustalanej co roku (rotacyjnie).
3. Zatwierdził objęcie patronatem przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce projektu społecznego "Pies na służbie", realizowanego w 2018 roku przez Royal Canin Polska.
4. Przyjął uchwałę, że biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania championatu w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF). Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. Ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej dyplomu (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wysokości 60,00 zł. Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r.
5. Powołał Klub Buldoga Angielskiego (z władzami wybieralnymi).
6. Powołał Klub Mopsa (z władzami wybieralnymi).
7. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów powołał Podkomisję ds. Dummy.
8. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdził regulaminy: Kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Agility, Pucharu Polski Agility.
9. Wprowadził zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych. Zmiany wchodzą w życie od 01.02.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegWystaw_20180106tj.pdf
10. Wprowadził zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r. 
http://www.zkwp.pl/RegSedziow_i_Asystentow_20180106tj.pdf
11. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy - Komisji Zarządu Głównego . Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyKomisjiZG_20180106tj.pdf
12. Wprowadził zmiany w Regulaminie Klubu Rasy (z władzami wybieralnymi).. Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia, to jest 06.01.2018 r.
http://www.zkwp.pl/RegKlubuRasyWybieralnego_20180106tj.pdf
13. Powołał p. Marcina Luciaka na wiceprzewodniczącego Klubu Molosów - komisji 14ZG.
14. Powołał prezydium Klubu Doga Niemieckiego w składzie: 
przewodnicząca Małgorzata Sowińska
wiceprzewodnicząca Mirosława Kostek
wiceprzewodniczący Paweł Kucharczyk
sekretarz Anna Pyziak

Czytaj dalej...

Zjazd Delegatów ZKWP 2017

W dniach 27-28.05.2017 w Warszawie obradował Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce.

Wybrane zostały władze naczelne Związku na lata 2017-2021 (http://www.zkwp.pl/index.php/ct-menu-item-9/2-uncategorised/171-wladze-naczelne-zkwp).

Zjazd Delegatów podjął między innymi uchwały:

1. o zmianie niektórych przepisów Statutu Związku Kynologicznego w Polsce ;

2. o zmianie niektórych przepisów Regulaminu Zjazdu Delegatów (http://www.zkwp.pl/index.php/ct-menu-item-44)

3. o zniesieniu całkowitego zwolnienia z opłat za zgłoszenia psów ras polskich na wystawy, organizator wystawy może pobierać opłaty za psy ras polskich w wysokości nie wyższej niż 50% opłaty za psy pozostałych ras;

4. o zniesieniu opłat za potwierdzenie, w wersji elektronicznej, tytułów Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów oraz potwierdzenie certyfikatów użytkowości; utrzymano opłaty za wydruk dyplomów championa i certyfikatu użytkowości;

5. o powołaniu Komisji Statutowej w składzie: Anna Bogucka, Barbara Czasławska, Krzysztof Kradziecki, Viva Maria Soleckyj-Szpunar, Adam Stasiak;

6. o zobowiązaniu Zarządu Głównego do utworzenia centralnej elektronicznej ewidencji członków i psów zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce;

7. o wprowadzeniu zasady, że Honorowy Przewodniczący Zarządu Głównego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego ZKwP z głosem doradczym;

8. o zobowiązaniu Zarządu Głównego do zwrotu oddziałom kosztów ponownego przeksięgowania VAT za lata 2012-2016; \

9. o stwierdzeniu nieważności uchwały plenum Zarządu Głównego z dnia 02.04.2017 r. o zawieszeniu w prawach członka p. Agnieszki Doulgeris;

10. o stwierdzeniu nieważności uchwały plenum Zarządu Głównego z dnia 02.04.2017 r. o zawieszeniu p. Agnieszki Doulgeris w czynnościach członka zarządu oddziału w Zielonej Górze;

11. o upoważnieniu zarządu oddziału w Łodzi do zorganizowanie w roku 2018 (80-lecie Związku Kynologicznego w Polsce) ogólnopolskiego rankingu wystawowego oraz Gali Rankingowej za rok 2017;

12. o przekazaniu do Prezydium Kolegium Sędziów wniosku o wprowadzenie tytułu Grand Championa Polski

http://www.zkwp.pl/Uchwa%C5%82y_Zjazdu_Delegat%C3%B3w.pdf

Czytaj dalej...

Artykuł w ŁP o weimarach

Dobrze ułożony wyżeł weimarski ma bardzo szerokie zastosowanie w łowiectwie. Może on polować jako dzikarz, tropowiec, aporter ptactwa wodnego oraz klasyczny legawiec w suchym polu.

Chciałbym jednak na początku obiektywnie zaznaczyć, że niestety w ostatnich latach wiele hodowli weimarów, kojarząc pary rodzicielskie, nie brało pod uwagę ich cech łowieckich. Stawiają one przede wszystkim na piękny wygląd. Oczywiście harmonijna budowa i zgrabna sylwetka mają duże znaczenie dla wydajności pracy, ale bez dobrze rozwiniętego instynktu łowieckiego pies nigdy tego nie wykorzysta. Zatem hodowanie psów myśliwskich wyłącznie „na eksterier” mija się z celem i wypacza sens istnienia całej rasy.

Uroda szkodzi
Wyżły weimarskie są kolejną rasą, która padła ofiarą swojej urody. Są piękne, a ich lśniąca sierść jest tak przyjemna w dotyku, że w domach zawsze zajmują honorowe miejsce na kanapach. Z tego też powodu na spacerach za miastem nie bardzo pozwala im się na beztroskie hasanie po krzakach i bagienkach, aby nie niszczyły i nie brudziły swojej pięknej szaty. Mówiąc krótko, większość wyżłów weimarskich znajduje się obecnie w rękach osób niepolujących, które nie rozumieją potrzeb swoich czworonogów, a ich myśliwska pasja nie jest im do niczego potrzebna.

Weimary stały się modne i tak jak dawniej są w pewnym sensie oznaką zamożności. Ceny szczeniąt wahają się od dwóch do trzech tysięcy. Mimo to zauważa się też zwiększenie ich liczby na wystawach psów i często pojawia się tam więcej weimarów niż wyżłów niemieckich krótko- i szorstkowłosych razem wziętych.

Kolejnym elementem, który w pewnym sensie świadczy o tym, że wyżły weimarskie oddalają się od łowiectwa, jest zwiększająca się masa ich ciała. Z kolei do aktywnego polowania zawsze wybiera się psy mniejsze, ponieważ są one szybsze, zwinniejsze i rzadziej miewają problemy ze stawami.

  Resztę artykułu przeczytasz w pełnym wydaniu "Łowca Polskiego"
Czytaj dalej...

Elektroniczna kopia rodowodu - komunikat ZKwP

2017-04-04 ELEKTRONICZNA KOPIA RODOWODU

Składając metrykę w Oddziale na realizację rodowodu podaj swój adres mailowy.

W dniu wysyłki gotowego rodowodu do Oddziału otrzymasz z biura ZG kopię rodowodu psa/suki na wskazany adres mailowy. 
- w przypadku rodowodu krajowego na adres właściciela psa/suki,
- w przypadku rodowodu eksportowego na adres hodowcy,
- w przypadku rodowodu eksportowego z rejestracją Oddziałową i "właścicielem krajowym" wysyłka na adres mailowy właściciela psa/suki,

Żródło: http://www.zkwp.pl/

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS