Komunikat ZKWP

Komunikat ZG ZKwP
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 17.09.2014 r. podjął następujące uchwały:
1. Zatwierdzono uzupełnienie do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych:
par. 13, pkt 2: do kryć dopuszcza się psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 18 miesiąca, ... "OKRES WARUNKOWY", JAK W PKT. 1

2. Zatwierdzono powołanie wybieralnego Klubu Owczarków Belgijskich.
3. Została wyrażona zgoda na opracowanie regulaminu dot. obligatoryjnego wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2015 r. pobierania od suk hodowlanych i psów reproduktorów, wchodzących do hodowli materiału genetycznego, celem oznaczenia DNA. Wymóg dotyczyć będzie suk hodowlanych i reproduktorów wszystkich ras polskich oraz reproduktorów wszystkich innych ras. Badania przeprowadzać będzie wybrane w drodze konkursu laboratorium. Szczegółowe informacje na powyższy temat zostaną przesłane do Oddziałów ZKwP.
4. Przyjęto wniosek o umieszczenie klauzuli w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych o możliwości wykonywania badań na dysplazję w wieku od 12 miesiąca życia zwierzęcia. W rasach, w których nie ma obowiązku przeprowadzania badań w kierunku dysplazji można je wykonywać nieobligatoryjnie wg zaleceń Klubów.
5. Przyjęto wniosek o zmianę specjalności sędziowskich, w związku z aktualnie obowiązującym podziałem na sekcje Grupy IX FCI, według zmienionej przez FCI nomenklatury ras:
sekcja 1 - biszony i rasy pokrewne, sekcja 2 - pudel, sekcja 3 - małe psy belgijskie, sekcja 4 - psy bezwłose, sekcja 5 - rasy tybetańskie, sekcja 6 - angielskie spaniele ozdobne, sekcja 7 - chin japoński i pekińczyk, sekcja 8 - molosy małego formatu, sekcja 9 -chihuahua, sekcja 10- kontynentalny spaniel ozdobny i toy rosyjski, sekcja 11 - kromfohrlander.
Zmieniona wersja specjalności sędziowskich w zakresie Grupy IX FCI:
- specjalność 9A Grupa IX, sekcja 1,2,3,6,9,10,11 - psy ozdobne i do towarzystwa z wyłączeniem ras azjatyckich i molosów małego formatu
- specjalność 9B Grupa IX, sekcja 4,5,7,8 - psy ozdobne i do towarzystwa: rasy azjatyckie i molosy małego formatu
6. Została przyjęta poprawka do Regulaminu Wystaw następującej treści:
Psy/suki z zagranicy, przebywające czasowo na terytorium Polski, mogą być zgłaszane przez właściciela lub współwłaściciela na organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce wystawy krajowe, klubowe i międzynarodowe, tak jak psy zagraniczne.
Dodatkowo nowa redakcja w Regulaminie Wystaw w Rozdz. II w pkt. 4 b brzmi::
"Psy/suki sprowadzane do Polski (importowane) z zagranicy, które nie mają jeszcze znostryfikowanego rodowodu (zgłoszone do nostryfikacji), mogą być przyjmowane na organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce wystawy krajowe, klubowe i międzynarodowe jako psy krajowe - na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego, wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją, lecz po uzyskaniu rejestracji oddziałowej."
7. Został zatwierdzony termin Zjazdu Delegatów ZKwP Sprawozdawczy na dzień 9 maja 2015 roku.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę