Zjazd Delegatów ZKWP 2017

W dniach 27-28.05.2017 w Warszawie obradował Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce.

Wybrane zostały władze naczelne Związku na lata 2017-2021 (http://www.zkwp.pl/index.php/ct-menu-item-9/2-uncategorised/171-wladze-naczelne-zkwp).

Zjazd Delegatów podjął między innymi uchwały:

1. o zmianie niektórych przepisów Statutu Związku Kynologicznego w Polsce ;

2. o zmianie niektórych przepisów Regulaminu Zjazdu Delegatów (http://www.zkwp.pl/index.php/ct-menu-item-44)

3. o zniesieniu całkowitego zwolnienia z opłat za zgłoszenia psów ras polskich na wystawy, organizator wystawy może pobierać opłaty za psy ras polskich w wysokości nie wyższej niż 50% opłaty za psy pozostałych ras;

4. o zniesieniu opłat za potwierdzenie, w wersji elektronicznej, tytułów Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów oraz potwierdzenie certyfikatów użytkowości; utrzymano opłaty za wydruk dyplomów championa i certyfikatu użytkowości;

5. o powołaniu Komisji Statutowej w składzie: Anna Bogucka, Barbara Czasławska, Krzysztof Kradziecki, Viva Maria Soleckyj-Szpunar, Adam Stasiak;

6. o zobowiązaniu Zarządu Głównego do utworzenia centralnej elektronicznej ewidencji członków i psów zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce;

7. o wprowadzeniu zasady, że Honorowy Przewodniczący Zarządu Głównego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego ZKwP z głosem doradczym;

8. o zobowiązaniu Zarządu Głównego do zwrotu oddziałom kosztów ponownego przeksięgowania VAT za lata 2012-2016; \

9. o stwierdzeniu nieważności uchwały plenum Zarządu Głównego z dnia 02.04.2017 r. o zawieszeniu w prawach członka p. Agnieszki Doulgeris;

10. o stwierdzeniu nieważności uchwały plenum Zarządu Głównego z dnia 02.04.2017 r. o zawieszeniu p. Agnieszki Doulgeris w czynnościach członka zarządu oddziału w Zielonej Górze;

11. o upoważnieniu zarządu oddziału w Łodzi do zorganizowanie w roku 2018 (80-lecie Związku Kynologicznego w Polsce) ogólnopolskiego rankingu wystawowego oraz Gali Rankingowej za rok 2017;

12. o przekazaniu do Prezydium Kolegium Sędziów wniosku o wprowadzenie tytułu Grand Championa Polski

http://www.zkwp.pl/Uchwa%C5%82y_Zjazdu_Delegat%C3%B3w.pdf

Ostatnio zmieniany piątek, 23 czerwiec 2017 16:58
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę