Postępujący zanik siatkówki - PRA

Postępujący zanik siatkówki - PRA

 
Jedną z często występujących chorób siatkówki u psów jest postępujący zanik siatkówki (PRA – progressive retinal atrophy. Jest to grupa chorób o podłożu genetycznym stopniowo prowadząca do utraty wzroku i w efekcie do ślepoty. Choroba występuje w obu oczach równolegle, a widoczne zmiany są symetryczne. Postępujący zanik siatkówki jest choroba genetyczną.
Postępujący zanik siatkówki jest grupą chorób różnych genotypowo a podobnych fenotypowo. Pierwszym zauważanym przez właściciela objawem jest ślepota zmierzchowa (nyctalopia), gdyż w pierwszej kolejności uszkodzeniu ulegają pręciki, odpowiedzialne za widzenie w słabym świetle, a dopiero później czopki. U psów z PRA obserwuje się rozszerzone źrenice, siatkówka staje się cienka, a jej naczynia krwionośne tracą rozgałęzienia i zanikają. W zaawansowanym stadium choroby pojawia się zaćma.
Rozpoznanie stawiane jest na podstawie badania elektroretinografem, które potwierdza zanik odpowiedzi komórek wzrokowych na bodźce świetlne.
Dla wyżłów weimarskich dostęne jest badanie genetyczne na nosicielstwo wadliwego genu -